Speciale voorzorgsmaatregelen voor procedures waarbij veel aerosolen gegenereerd worden (bekende of vermoede gevallen van COVID-19)

Indien spoedeisende mondzorg medisch noodzakelijk is voor een patiënt met COVID-19 of met verdenking op COVID-19, moeten voorzorgsmaatregelen tegen aerogene transmissie worden genomen, waaronder de volgende:88,89

  • De zorgverlener in de ruimte moet een ademhalingsbeschermingsmasker van type N95 of met hoger beschermingsniveau, oogbescherming, handschoenen en een schort dragen.
  • Het aantal zorgverleners dat tijdens de procedure aanwezig is, moet worden beperkt tot alleen degenen die essentieel zijn voor de patiëntenzorg en de ondersteuning van de procedure. Alle andere personen moeten contact binnen een afstand van twee meter vanaf de patiënt vermijden.
  • Procedures dienen idealiter plaats te vinden in een AIIR (airborne infection isolation room, aerogene isolatiekamer).
  • Reinig en desinfecteer oppervlakken in de behandelruimte direct volgens goedgekeurde protocollen en met desinfecterende middelen die door het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) zijn aangemerkt als effectief tegen SARS-CoV-2.90

Een tandheelkundige behandeling moet worden gegeven in een ziekenhuis of andere faciliteit die de patiënt kan behandelen met gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen.

Beheer Cookies