Preventie van aerogene ziekteoverdracht in de tandartspraktijk

Standaarden voor infectiecontrole waren aanvankelijk voor de tandheelkunde ontwikkeld in respons op de HIV-epidemie en omvatte standaard- en overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen. Op basis van opkomend bewijs met betrekking tot SARS-CoV-2 en eerdere onderzoeken met andere coronavirussen doet verspreiding zich naar men denkt het vaakst voor van mens op mens via ingeademde druppeltjes tussen nauwe contacten.88 Nauw contact kan optreden tijdens het leveren van patiëntenzorg en wordt momenteel door het CDC gedefinieerd als: 1) het zich binnen ongeveer 2 meter (6 voet) vanaf een patiënt met COVID-19 bevinden gedurende een langere periode (≥ 30 minuten) of 2) het hebben van direct contact met infectieuze afscheidingen van een patiënt met COVID-19. Onder infectieuze afscheidingen kunnen sputum, speeksel, serum, bloed en uitgeademde druppeltjes vallen.88 Er bestaan momenteel geen betrouwbare gegevens om het risico te beoordelen van SARS-CoV-2 tijdens routinematige handelingen in de tandartspraktijk of om te bepalen of de routinematige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en standaardvoorzorgsmaatregelen die door tandheelkundig personeel worden toegepast, afdoende zijn om hen te beschermen.

Tussentijdse aanbevelingen van het CDC en de ADA (American Dental Association) die zijn geactualiseerd op 7 april 2020 voor infectiepreventie en -controle, zijn onder andere:88,89

 • Uitstel van electieve en niet-essentiële tandheelkundige procedures totdat die veilig wordt geacht door gezondheidszorg- en overheidsautoriteiten.
 • Tandheelkundig personeel en patiënten moeten thuisblijven indien zij symptomen van COVID-19 hebben, en medische hulp zoeken, zoals aanbevolen op basis van hun symptomen en beoordeling door een zorgverlener.
 • Beoordeling en triage van patiënten door middel van teletandheelkunde voorafgaand aan een tandartsbezoek in persoon. Beoordeel de urgentie van de tandheelkundige behoeften van de patiënt en eventuele aan COVID-19 gerelateerde symptomen. Patiënten met bevestigde of vermoede COVID-19 moeten worden verwezen naar de spoedeisende afdeling om de optimale opties voor patiëntenzorg te bepalen, zelfs voor tandheelkundige noodsituaties.
 • Indien urgente en/of acute tandheelkundige behandeling moet worden geleverd aan een asymptomatische patiënt, moet het tandheelkundig personeel de kans op productie van aerosolen tijdens de zorg beoordelen.
 • Indien er tijdens de benodigde procedure waarschijnlijk geen aerosolen worden gegenereerd, kan het tandheelkundig personeel routinematige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, en wordt de procedure beschouwd als ‘met een laag risico’.
 • Indien de kans groot is dat er aerosolen worden gegenereerd, worden de volgende PBM-standaarden aanbevolen:
  • ademhalingsbeschermmaskers van type N95 (KN95) of met hogere bescherming
  • gelaatsscherm of spatbril
  • handschoenen
  • wegwerpschort
  • hoofdbedekking
 • Indien ademhalingsbeschermmaskers van type N95 of met hogere bescherming niet beschikbaar zijn wegens toevoer- of andere problemen, moeten een chirurgisch mondneusmasker en gelaatsscherm worden gedragen, en moeten de patiënten na de procedure worden doorverwezen voor een COVID-19-test.
 • Oefen het op de juiste manier aan- en uittrekken en gebruiken van PBM om zelfbesmetting te voorkomen.
 • Voer handhygiëne met handgel/-vloeistof op alcoholbasis uit vóór en na elk patiëntencontact, contact met potentieel infectieus materiaal en vóór het aantrekken en na het verwijderen van PBM, met inbegrip van handschoenen. Gebruik water en zeep indien de handen zichtbaar vuil zijn.
 • Reinig en desinfecteer klinische oppervlakken volgens goedgekeurde desinfectieprotocollen en met gebruikmaking van desinfecterende middelen die door de EPA zijn goedgekeurd op grond van claims over opkomende viruspathogenen (Lijst N).90
 • Screen alle tandheelkundig personeel aan het begin van hun dienst op koorts en ademhalingssymptomen. Documenteer kortademigheid, nieuw optredend of verandering in hoesten, en keelpijn. Indien zij ziek zijn, laat hen dan een gezichtsmasker opzetten en de werkplek verlaten.
Beheer Cookies