Potentiële manieren waarop SARS-CoV-2 in de tandartspraktijk kan worden overgedragen

Er is bewijs dat erop duidt dat SARS-CoV-2 zowel direct van mens op mens via ingeademde druppeltjes kan worden overgedragen als indirect via een fomiet.4,5 Uitstoot van virusdeeltjes door asymptomatische personen is gemeld gedurende een asymptomatische prodromale periode van maximaal 14 dagen en de virusverspreiding kan maximaal 24 dagen plaatsvinden.72 Levende SARS-CoV-2-virussen zijn geïsoleerd uit het speeksel van geïnfecteerde personen en de concentratie van het virus in het speeksel bleek in bepaalde gevallen aanzienlijk hoger te zijn dan op nasofaryngeale teststaafjes.13,73 Het wekt geen verbazing dat ACE2+-cellen overdadig aanwezig zijn overal in de luchtwegen en het epitheel van de afvoergangen van de speekselklieren.25,65 Bij de SARS-epidemie in de vroege jaren 2000, die werd veroorzaakt door SARS-CoV-1, waren de epitheelcellen van de afvoergangen van de speekselklieren de vroege doelwitten voor virusinfectie.74

De overdracht van SARS-CoV-2 is verhoogd in de tandheelkundige omgeving vanwege het nauwe interpersoonlijke contact tussen de betrokken personen en door de aard van de procedures die tijdens het verlenen van mondzorg worden verricht.75-77 Zowel tandheelkundig personeel als patiënten lopen risico door druppeltjes die micro-organismen bevatten of door direct contact met conjunctivale, nasale of orale mucosale weefsels.17-20,30,75-78 Verder kan SARS-CoV-2 tussen de 4 en 72 uur overleven op harde oppervlakken, wat kan leiden tot indirecte blootstelling na aanraking van dergelijke oppervlakken.70 De kans op dergelijke transmissies kan afhankelijk zijn van de viruslast van de geïnfecteerde persoon en de vatbaarheid van de gastheer.79 Mogelijke routes voor SARS-CoV-2-transmissie in de tandartspraktijk zijn weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2. Mogelijke transmissieroutes voor SARS-CoV-2 in de tandartspraktijk.25
Afbeelding met de mogelijke transmissieroutes voor SARS-CoV-2 in de tandartspraktijk.
Beheer Cookies