Inleiding

Een nieuw β-coronavirus (SARS-CoV-2), dat ernstige en potentieel fatale longontsteking (COVID-19) veroorzaakt en naar men beweert afkomstig is van een zeevruchtenmarkt in de stad Wuhan, in de provincie Hubei in China, heeft zich als pandemie over de hele wereld verspreid.1-3 De typische klinische symptomen van een SARS-CoV-2-infectie zijn koorts, droge hoest, myalgie, vermoeidheid en longontsteking met een afwijkende CT van de thorax. Minder vaak waargenomen symptomen zijn onder andere sputumproductie, hoofdpijn, hemoptoë en diarree.4-6 Er wordt van uitgegaan dat SARS-CoV-2 een zoönotische oorsprong heeft. SARS-CoV-2 vertoont 96,2% van de identiteit van het hele genoom van het virus RaTG13 van de hoefijzervleermuis (Rhinolophus affinis) en dit nieuwe virus vertoont meer dan 99% genetische overeenkomst met β-CoV-monsters die werden gevonden bij pangolins (schubdieren).7,8 Hoewel ongeveer 70% van de virussen pathogeen wordt bij mensen nadat zij van dieren op de mens zijn overgegaan, is nog niet goed vastgesteld wat de exacte bron op speciesniveau is van dit virus. De overdracht van mens op mens van SARS-CoV-2 vindt onder andere plaats door directe overdracht, zoals hoesten, niezen, speeksel en overdracht door inhalatie van andere druppeltjes, en door contactoverdracht, zoals het contact met mond-, neus- en oogslijmvliezen en besmette oppervlakken in de omgeving.9-12

Tandheelkundig personeel en hun patiënten lopen risico’s in verband met aerosolen in de tandartspraktijk door de frequentie van persoonlijke face-to-face communicatie op zeer korte afstand en blootstelling aan speeksel, bloed en andere lichaamsvloeistoffen, en—indirect—door het gebruik van scherpe instrumenten en het aanraken van besmette tandoppervlakken.13-16 Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat micro-organismen in de mond en luchtwegen kunnen worden getransporteerd in aerosolen, spatten en druppels die tijdens tandheelkundige procedures worden gegenereerd, en de huid en slijmvliezen van de mond, ademhalingswegen en ogen van tandheelkundig personeel kunnen besmetten, evenals oppervlakken en materialen in de omgeving die aan dergelijke aerosolen en druppeltjes zijn blootgesteld. Als zodanig speelt tandheelkundig personeel een belangrijke rol in de preventie van ziekteoverdracht in de tandartspraktijk.17-24 Deze cursus heeft tot doel de risico’s van aerosolen in de tandartspraktijk te beoordelen en te beoordelen welke maatregelen voor infectiecontrole tijdens de mondzorg kunnen worden geïmplementeerd om de transmissieroutes van mens op mens te blokkeren door middel van standaard- en overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen.25

Beheer Cookies