Veronderstelde interactiemechanismen tussen parodontale ziekte en dementie

Parodontitis is gekoppeld aan cognitieve achteruitgang en dementie na correctie van de vertekening door verstorende factoren, zoals leeftijd, geslacht en bereikte onderwijsniveau.4,15,17,64-67 De ziekteprogressie bij parodontale ziekte is in verband gebracht met dysbiose en een toename van chronische ontsteking; dementie en de ziekte van Alzheimer zijn gekoppeld aan parodontale ziekte via zowel inflammatoire als bacteriële mechanismen.17,24,25,68-73 Parodontale ziekte is ook gekoppeld aan toegenomen systemische en neurologische markers van de ziekte van Alzheimer.17,74,75

Beheer Cookies