Samenvatting

Zowel de ontsteking als orale bacteriën en hun bijproducten die in verband worden gebracht met parodontitis, zijn in staat om zich van de mond naar het hersenweefsel te verplaatsen, en zijn betrokken bij de ontwikkeling en ziekteprogressie van dementie en de ziekte van Alzheimer. Aangezien deze ziekten elkaar kunnen beïnvloeden, is het van cruciaal belang dat oudere volwassenen hun mondgezondheid proactief onderhouden. Het bieden van mondverzorging aan patiënten met dementie kan moeilijk zijn door een gebrek aan scholing in mondzorg en het onvermogen om om te gaan met weerstandsgedrag tegen verzorging van patiënten met dementie. Oudere personen met dementie hebben ook vaker last van cariës, xerostomie en multimorbiditeit verbonden aan hun dementiesymptomen en/of farmacotherapieën. Het leveren van preventieve en minimaal invasieve zorg vanwege parodontitis en cariës in een verpleeghuisomgeving is een uitdaging, maar eenvoudige interventies en coördinatie tussen interdisciplinaire zorgverleners kunnen uitkomsten voor patiënten verbeteren.

Beheer Cookies