Mondhygiëne bij patiënten met dementia

Orale bacteriële biofilms zijn levende entiteiten die onder bepaalde omstandigheden in onveilige omgevingen kunnen transformeren.84,93,94 Coaggregatie van parodontale pathogenen stelt onschadelijke lokale commensale bacteriën in staat te transformeren in aanwezigheid van meer virulente pathogenen.94 Door deze totale toename in virulentie van de bacteriële biofilm kan een verschuiving van homeostase naar dysbiose plaatsvinden in de balans in de lokale en systemische omgevingen. Hierdoor kan dan het immuunsysteem van de gastheer worden verzwakt en disfunctie in de inflammatoire herstelmechanismen worden veroorzaakt.94 In een recent literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat de mondgezondheid en -hygiëne van ouderen met dementie onvoldoende is en moet worden verbeterd door voorlichting hierover te geven aan formele en informele verzorgers.95,96 Gezien het belang van het onderhouden van een optimale mondhygiëne voor de orale en de algehele gezondheid is het voor mensen met dementie essentieel dat effectieve maatregelen voor de mondhygiëne worden uitgevoerd, door hen of voor hen door verzorgers.

Beheer Cookies