Interdisciplinaire zorg voor personen in verpleeginstellingen

Voor effectieve mondverzorging bij patiënten met dementie moet een multidisciplinaire aanpak worden gehanteerd. Tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten, artsen, verpleegkundigen, verpleeghulpen en familieleden en andere verzorgenden hebben ieder een unieke rol in het leveren van mondverzorging aan deze patiënten.

Tandheelkundige zorgverleners spelen een centrale rol in het opstellen van een individueel afgestemd, langdurig mondzorgplan voor een patiënt bij wie voor het eerst de diagnose dementie is gesteld.129 De tandarts moet proberen een plan te maken waarin patiëntspecifieke informatie is opgenomen, en de persoon met dementie en diens familie hierbij betrekken wanneer hij of zij nog in een vroege fase van dementie verkeert.128 Dit kan ervoor zorgen dat de patiënt beter achter de behandelbeslissingen staat en daar een grotere autonomie in heeft. De patiënt kan dan meer open staan voor de behandeling en betrokken zijn bij het nemen van beslissingen. Het plan moet zich concentreren op het wegnemen van pijn, het bestrijden van infectie en het voorkomen van nieuwe aandoeningen.129

Scholing van verpleegkundigen, verpleeghulpen en verzorgers is cruciaal om het succes te garanderen van goede mondverzorging bij patiënten met dementie.130 De diversiteit van gebitsprothesen blijft groeien. Daartoe behoren natuurlijke gebitselementen, vaste bruggen, tandimplantaten en uitneembare prothesen.8,130 Natuurlijke gebitselementen moeten worden gepoetst en interdentaal gereinigd,119 terwijl uitneembare prothesen voor reiniging moeten worden verwijderd.118 Tandimplantaten vereisen ook grondige preventieve verzorging ter voorkoming van ontsteking en botverlies.118 Vele verpleegkundigen, gediplomeerde verpleeghulpen en andere verzorgers ontberen de training in de complexe verzorging die nodig is voor de verschillende gebitsprothesen.130 Daarbij is het weerstandsgedrag tegen verzorging dat patiënten met dementie vaak vertonen, een groot obstakel voor het leveren van effectieve mondverzorging.13 Het aanbieden van strategieën ter verbetering van het leveren van mondhygiëne aan verzorgenden in de frontlinie is cruciaal, aangezien zij de belangrijkste personen zijn die mondverzorging leveren.13 Strategieën die worden aangeboden kunnen onder andere MOUTh-interventies (Managing Oral Hygiene Using Threat Reduction, het regelen van mondhygiëne met vermindering van bedreiging) zijn.13 Strategieën die worden aangeboden kunnen onder andere MOUTh-interventies (Managing Oral Hygiene Using Threat Reduction, het regelen van mondhygiëne met vermindering van bedreiging) zijn.13 MOUTh-interventie is een niet-farmacologische, op de relatie gebaseerde interventie.13 Sommige tactieken bestaan uit het opbouwen van een band door de patiënt op of onder oogniveau te benaderen, met een vriendelijke en rustige grondhouding en het gebruik van korte, stapsgewijze instructies.13,121 Verzorgers hebben mogelijk een betere kans op het afronden van mondverzorgingshandelingen als zij zich bewust zijn van verschillende benaderingen voor het reduceren van weerstandsgedrag tegen verzorging bij patiënten met dementie.13

Door de progressieve aard van dementie kan de verbale communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener of verzorger afnemen naarmate de ziekte voortschrijdt.129 Daardoor is verbale communicatie misschien niet langer de beste manier om gezondheidsproblemen, zoals kiespijn, te herkennen. Professionele zorgverleners en verzorgers moeten zich bewust zijn van non-verbale aanwijzingen voor ongemak en pijn van het gebit.131 Dit kunnen aanwijzingen zijn als het vermijden van maaltijden en het niet-geïnteresseerd zijn in eten, op de lip, tong of handen kauwen, ‘trekken’ aan het gezicht, het niet dragen van gebitsprothesen, en agressie (met name tijdens algemene dagelijkse handelingen, waaronder mondhygiëne).131

Professionele zorgverleners en verzorgers moeten ook rekening houden met de progressie en de fase van dementie van hun patiënt. De verschillende fasen van dementie kunnen invloed hebben op de manier waarop een patiënt zal omgaan met tandheelkundige behandelingen en interventies.131 Professionele zorgverleners en verzorgers moeten zich ervan bewust zijn dat strategieën die effectief zijn bij een bepaalde patiënt, mogelijk niet werken bij anderen.131 Verder kan een strategie die de ene dag effectief was voor een patiënt, de week erna misschien niet werken voor diezelfde patiënt.131 Professionele zorgverleners en verzorgers moeten erkennen dat behandelplannen na verloop van tijd mogelijk moeten worden aangepast wanneer de ziektetoestand van de patiënt verandert.131

Mondhygiëne moet worden gezien als integraal onderdeel van de algehele welzijns- en gezondheidszorg voor een patiënt met dementie. Een interdisciplinaire aanpak maakt het mogelijk de voordelen van effectieve mondgezondheid te bereiken door het leveren van regelmatige mondhygiëne en regelmatige evaluatie van de mondgezondheid. Een grotere focus op de mondgezondheid kan voordelen opleveren als minder tandverlies, betere detectie van mondkanker en minder pijn en infecties in de mond. Wanneer de mondgezondheid van patiënten met dementie verbetert, kunnen zij ook profiteren van verbeteringen in hun voeding, minder agitatie ten gevolge van ongemak, een betere algehele gezondheid en een beter uiterlijk.

Beheer Cookies