Voorbeeldcursustoets

 1. COVID-19 is een ziekteveroorzakende ernstige longontsteking bij patiënten die zijn geïnfecteerd met _______________.
 1. De transmissieroutes van mens op mens voor COVID-19 die van belang zijn in de tandartspraktijk, zijn alle onderstaande BEHALVE:
 1. Aerosolen worden gedefinieerd als vloeibare of vaste deeltjes met een diameter kleiner dan 50 micrometer. Deeltjes van deze omvang zijn klein genoeg om langere tijd in de lucht te blijven zweven, maar kunnen zich slechts over beperkte afstanden verspreiden (minder dan 120 cm).
 1. Alle bovenstaande beweringen zijn waar over spatdruppels, BEHALVE:
 1. De hoogste niveaus van uitstoot van aerosolen en druppels blijken op te treden bij het gebruik van _______________.
 1. Het reproductiecijfer (R0) beschrijft _______________.
 1. Het S-proteïne vergemakkelijkt de toegang van coronavirussen tot gastheercellen. In het geval van zowel SARS-CoV-1 als SARS-CoV-2 vindt deze toegang plaats door binding aan _______________.
 1. Uitstoot van virusdeeltjes door asymptomatische personen die met SARS-CoV-2 zijn geïnfecteerd, is gemeld gedurende een prodromale periode van maximaal _______________.
 1. SARS-CoV-2 kan op harde oppervlakken maximaal ____ overleven.
 1. Onder Overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen vallen alle hieronder genoemde categorieën BEHALVE:
 1. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten stellen dat nauw contact met een met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënt een aanzienlijk risico op de ontwikkeling van COVID-19 met zich meebrengt. De CDC definieert ‘nauw contact’ als: 1) het zich binnen ongeveer 2 meter vanaf een patiënt met COVID-19 bevinden gedurende een langere periode (≥ 30 minuten) of 2) het hebben van direct contact met infectieuze afscheidingen van een patiënt met COVID-19.
 1. De CDC bevelen aan dat medewerkers in de gezondheidszorg voorzorgsmaatregelen nemen om direct contact met infectieuze afscheidingen te voorkomen van patiënten die zeker of mogelijk COVID-19 hebben. Alle onderstaande afscheidingen worden beschouwd als infectieus, BEHALVE:
 1. Huidige richtlijnen van de CDC suggereren dat procedures waarbij hoge niveaus van aerosolen worden gegenereerd, in het bijzonder procedures waarbij blootstelling aan infectieuze afscheidingen plaatsvindt, of naar alle waarschijnlijkheid hoesten induceren, indien mogelijk, moeten worden vermeden. Indien dergelijke procedures moeten worden verricht, suggereren de CDC het gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker van N95 of hoger niveau en andere PBM, het beperken van het aantal zorgverleners tot diegenen die essentieel zijn voor de procedure, en het uitvoeren van procedures waarbij aerosolen worden gegenereerd in een AIIR (airborne infection isolation room, aerogene isolatiekamer).
Beheer Cookies