Tandheelkundige procedures die gepaard gaan met aerosolen

Aerogene besmetting tijdens tandheelkundige procedures kan uit diverse bronnen voortkomen. De belangrijkste hiervan zijn: tandheelkundige instrumenten, speeksel en bronnen in de luchtwegen.33 Tandheelkundige handstukken, ultrasone scalers en de meerfunctiespuiten die gangbaar zijn in de tandartspraktijk, kunnen aerosolen genereren. Deze bestaan meestal uit een mengsel van lucht en water afkomstig van deze hulpmiddelen en het speeksel van de patiënt.34 Tandheelkundige instrumenten, oppervlakken in de behandelruimte en tandheelkundige apparatuur kunnen, wanneer deze niet goed worden gereinigd, gesteriliseerd en opgeslagen, of gedesinfecteerd, ook dienen als fomieten en bijdragen aan kruisinfectie.

De orale omgeving is van nature vochtig en bevat een groot aantal micro-organismen. Tandplaque is een belangrijke bron van dergelijke organismen en bevat meer dan 700 bekende pathogenen,35 Maar in de mond huizen ook bacteriën afkomstig uit het ademhalingsstelsel, waaronder de nasofarynx en de onderste luchtwegen.30 Gingivale creviculaire vloeistof, débris dat ontstaat bij preparatie van gebitselementen en tandmateriaal kunnen ook geaerosoliseerd worden tijdens tandheelkundige procedures en bijdragen aan ziekteoverdracht.36,37

Er is aangetoond dat de meest intense aerosol en spatten en druppels optreden tijdens het gebruik van ultrasone scalers en hogesnelheidshandstukken zonder rubberdam;30,32,36 Aerosolen in de tandheelkundige setting zijn echter ook in verband gebracht met het gebruik van lagesnelheidshandstukken, meerfunctiespuiten, gehoest van patiënten, en intraorale radiografie.34 Aangezien aerosolen in de lucht aanwezig kunnen blijven en zich verder kunnen verspreiden dan spatten en druppels, kan besmetting op afstand optreden en bestaat er een kans op ziekteoverdracht, zelfs als de geïnfecteerde persoon niet meer in de buurt is.34,38-40 SARS-CoV-2 kan gedurende langere perioden op dergelijke oppervlakken in de omgeving overleven.34,41 In tabel 1 is het risico beschreven van aerosolen die gepaard gaan met tandheelkundige procedures.

Tabel 1. Tandheelkundige hulpmiddelen en procedures waarvan bekend is dat zij besmetting door de lucht kunnen veroorzaken.30
Tabel met tandheelkundige hulpmiddelen en procedures waarvan bekend is dat zij besmetting door de lucht kunnen veroorzaken.
Beheer Cookies