Standaard- en overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen: beste praktijken voor tandheelkundige beroepsbeoefenaren

In 1985 introduceerden de Centers for Disease Control [tegenwoordig de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)] het concept dat alle bloed en lichaamsvloeistoffen die mogelijk met bloed zijn besmet, als infectieus moeten worden behandeld.80 Initiële maatregelen voor infectiecontrole werden breed ingevoerd vanwege de HIV-epidemie (humaan immunodeficiëntievirus); deze werden met andere via bloed overdraagbare pathogenen, zoals het hepatitis B-virus (HBV) en hepatitis C-virus (HCV), uitgebreid tot de universele voorzorgsmaatregelen, die in de tussenliggende jaren zijn uitgebreid met overig potentieel infectieus materiaal (OPIM, other potentially infectious material). Tegenwoordig berust infectiepreventie op standaard- en overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen.81-86 Er zijn drie categorieën overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen: voorzorgsmaatregelen bij contact, voorzorgsmaatregelen bij druppels, en voorzorgsmaatregelen tegen aerogene transmissie in verband met druppelkernen.84-87

Voorzorgsmaatregelen tegen aerogene transmissie bestaan uit organisatorische maatregelen, omgevingsmaatregelen en maatregelen ter bescherming van de luchtwegen. Hoewel typische ambulante tandheelkundige faciliteiten organisatorische maatregelen moeten opnemen in hun protocol voor infectiepreventie, wordt er niet van hen verwacht dat zij volledig voldoen aan de omgevingsmaatregelen en de preventiemaatregelen ter bescherming van de luchtwegen.

Beheer Cookies