Samenvatting

Sinds het voor het eerst werd vastgesteld in Wuhan, China, in november-december 2019, heeft het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) de wereldwijde pandemie van COVID-19 met zich meegebracht. Net als een eerder coronavirus (SARS-CoV-1) dringt SARS-CoV-2 gastheercellen binnen via de humane celreceptor ACE2, maar lijkt deze een hogere bindingsaffiniteit te vertonen. Er is aangetoond dat SARS-CoV-2 mogelijk een hoger reproductiecijfer heeft, wat duidt op een hogere mate van besmettelijkheid. Gezien deze opkomende gegevens en wat bekend is over de overdracht van andere coronavirussen, is transmissie via druppeltjes en druppelkernen in de lucht waarschijnlijk de voornaamste manier van besmetting van mens op mens.

Tandheelkundig personeel wordt dringend verzocht nauwlettend op de hoogte te blijven van adviezen van overheidsinstellingen en beroepsorganisaties met betrekking tot beste praktijken.

Beheer Cookies