Leerdoelen

Na afronding van deze cursus moet de tandheelkundig beroepsbeoefenaar het volgende kunnen:

  • De risicofactoren en basiseigenschappen uitleggen van aerosolen die tijdens routinematige tandheelkundige procedures worden gegenereerd.
  • Beschrijven welke typen tandheelkundige procedures resulteren in een aanzienlijke hoeveelheid aerosolen.
  • Begrijpen welke typen pathogenen en daaruit resulterende ziekten in verband worden gebracht met dergelijke aerosolen.
  • Differentiëren tussen standaard- en overdrachtsgebaseerde voorzorgsmaatregelen en hun nut in de tandartspraktijk voor het veilig verlenen van zorg.
  • Technieken voor infectiecontrole en aerosolmitigatie opnoemen die het risico op kruisbesmetting van patiënten en zorgverleners kunnen verminderen.
Beheer Cookies