Infectieziekten die in verband worden gebracht met aerosolen

Naast de gewone verkoudheid (veroorzaakt door rinovirussen en andere virussen) hebben meerdere typen bacteriën en virussen overdracht door de lucht van mens op mens laten zien (tabel 2).30,42-45

Tabel 2. Ziekten waarvan bekend is dat zij worden verspreid via druppeltjes of aerosolen.30
Chart listing the known diseases to be spread by droplets or aerosols.

Voor vele van deze micro-organismen variëren de totale microbiële belasting in aerosolen, spatten en druppels sterk op grond van de ziektestatus en het specifieke micro-organisme.11-13,25 Het reproductiecijfer (R0) verschilt bijvoorbeeld aanzienlijk tussen micro-organismen.46 De R0 is het aantal gevallen dat een geïnfecteerde patiënt, gemiddeld, zal veroorzaken tijdens zijn/haar besmettelijke periode. Dit getal wordt, in de praktische toepassing, ook beïnvloed door de totale bevattelijkheid binnen de populatie (bijv. vaccinatiepercentages, eerdere infectiepercentages, kruisimmuniteit door vergelijkbare ziekten, de nieuwigheid van een pathogeen).46 Tot slot wordt de waarschijnlijkheid van overdracht ook beïnvloed door de bevattelijkheid van de gastheer en gerelateerde factoren, zoals algehele gezondheidstoestand, genetische invloeden, immuuncompetentie, vaccinatie-/infectiegeschiedenis en eerdere blootstelling aan vergelijkbare ziekten.47,48

Beheer Cookies