In de lucht zwevende druppeltjes: aerosolen vs. druppels?

Aerosolen worden gedefinieerd als vloeibare of vaste deeltjes met een diameter kleiner dan 50 micrometer.20,21,30,31 Deeltjes van deze omvang zijn klein genoeg om langere tijd in de lucht te blijven zweven voordat zij op oppervlakken in de omgeving neerdalen of na inhalatie in de luchtwegen terechtkomen.20,21 Kleinere deeltjes in aerosolen (druppeltjes en druppelkernen met een diameter van 0,5 tot 10 μm) kunnen in de longen terechtkomen, zich in de bronchiën vestigen en zelfs tot in de longblaasjes doordringen.20,21 Deze druppeltjes vormen naar men denkt een hoog risico op infectieoverdracht in de tandartspraktijk.30,31

Spatten en druppels bestaande uit een mengsel van lucht, water en/of vaste stoffen zijn groter dan 50 μm in diameter en met het blote oog zichtbaar.20,21 Ze gedragen zich als kogeltje of projectiel.20 Deze mengsels worden met kracht in een boog uitgestoten vanuit hun oorsprong en volgen een kogelachtig traject, totdat zij in contact komen met een oppervlak of onder invloed van de zwaartekracht op de grond vallen.20 In tegenstelling tot aerosolen blijven spatten en druppels slechts korte tijd in de lucht hangen.20,21 Hierdoor dringen zij in beperkte mate in het ademhalingsstelsel door.20,21

In de tandartspraktijk vormen in de lucht zwevende druppeltjes en druppelkernen unieke risico’s voor tandheelkundig personeel en patiënten.30,31 Zij kunnen lange tijd in de lucht blijven, over lange afstanden worden vervoerd op luchtstromen en grote oppervlakken in de behandelruimte besmetten.30-32 Spatten en druppels slaan daarentegen over het algemeen neer op oppervlakken dichter bij hun oorsprong, naar schatting zo’n 15-120 cm vanaf hun bron.31,32 Deze deeltjes vormen een risico vanwege hun contact met slijmvliezen en nabije oppervlakken, met inbegrip van het tandheelkundig personeel.31,32 Verder is er bewijs dat sommige micro-organismen in spatten en druppels kunnen overleven, en dat wanneer de besmette oppervlakken drogen, organismen zelfs weer als stofdeeltjes in de lucht kunnen gaan zweven.31,32

Beheer Cookies