Aerosolen in de tandartspraktijk: hoe, wanneer en waar?

Overdracht door de lucht van diverse pathogenen is aangetoond zowel in settings in de gezondheidszorg als in de maatschappij. Overdracht door de lucht van tuberculose en mazelen is gedocumenteerd op commerciële vluchten en in de wachtruimte van ziekenhuizen, waar een grotere nabijheid tot geïnfecteerde personen een verhoogd overdrachtsrisico met zich meebracht.26,27 Er is ook virustransmissie aangetoond die plaatsvond nadat in de lucht zwevende druppeltjes/deeltjes op oppervlakken in deze omgevingen waren neergedaald.26,27 Verder is in de tandartspraktijken de aandacht gevestigd op isolatie van meerdere verschillende pathogenen die zich via aerosolen kunnen verspreiden.28,29

Beheer Cookies