Aerosolen in de tandartspraktijk: beste praktijken voor de veiligheid van patiënten en beroepsbeoefenaren

ce619 Aerosols in the Dental Office introduction
Inleiding

Door de ontwikkeling van tandheelkundige procedures en technologieën is de incidentie van aerosolgenererende procedures toegenomen. Inhalatie van in de lucht zwevende deeltjes en aerosolen die tijdens tandheelkundige procedures zijn ontstaan, kunnen ongewenste effecten op de gezondheid van de luchtwegen en bidirectionele ziekteoverdracht veroorzaken. Beroepsbeoefenaren in de mondzorg moeten zich bewust zijn van deze ‘onzichtbare’ risico’s in hun behandelruimten en aanbevolen protocollen ter preventie van infecties volgen vóór, tijdens en na de patiëntenzorg.

Verklaring openbaarmaking conflicterende belangen

  • De auteurs melden in verband met deze cursus geen conflicterende belangen.

Educators only! Use this feature to create assignments for your students.

Please Note:

  • This course may not satisfy individual state requirements on CDC/Infection Control. Please check with your State Board to verify.

RELATED COURSES

Beheer Cookies