Verlenen van mondverzorging thuis door belangrijkste verzorgers

Veelvoorkomende problemen met de mondgezondheid bij ouderen zijn onder andere: cariës, parodontale ziekte, xerostomie, candidiase en slijmvlieslaesies.97,98 Al deze aandoeningen vertonen een verhoogde prevalentie die verband houdt met de leeftijd, waarschijnlijk ten gevolge van leeftijdsgerelateerde opstapeling van risicofactoren, polyfarmacie en een afname van de behendigheid waardoor plaque minder efficiënt wordt verwijderd.98-102 Deze aandoeningen komen ook vaker voor bij personen met een cognitieve achteruitgang of dementie.90,91 Oudere patiënten hebben ook een grotere kans op het krijgen van dysfagie, moeite met slikken, wat het uitvoeren van tandheelkundige procedures bij deze patiënten complexer kan maken.103,104

Personen met dementie die in verpleeghuizen wonen, hebben vaak een slechte mondhygiëne die gepaard gaat met gingivitis en parodontitis103,104 En de kans is groter dat mondhygiënische handelingen achterwege worden gelaten of worden geleverd met chemische antiplaquemiddelen in plaats van met tandenborstels. Het niet regelmatig mechanisch verwijderen van tandplaque is aanzienlijk minder effectief in het voorkomen van tandvleesontsteking en cariës dan mechanische plaqueverwijdering.105-107 Aangezien meer dan de helft van de personen met dementie afhankelijk is van verzorgers voor vele normale dagelijkse handelingen, met inbegrip van het leveren van mondhygiëne, zijn deze personen afhankelijk van de kennis en vaardigheden van anderen voor hun preventieve mondzorg.108

Eén obstakel waar de belangrijkste verzorgers vaak tegenaan lopen, is weerstandsgedrag tegen verzorging bij het leveren van mondhygiëne aan patiënten met dementie.109 Weerstandsgedrag tegen verzorging wordt gedefinieerd als gedrag waarmee personen met dementie weerstand bieden of zich verzetten tegen de inspanningen van een verzorger om te helpen. Dit kan worden gecategoriseerd als ‘niet-coöperatief’, ‘verstorend’ of ‘geagiteerd’.110-115 Tachtig procent van de gediplomeerde verpleeghulpen meldt weerstandsgedrag tegen verzorging als respons op het leveren van mondhygiëne116 Dit gedrag bleek af te nemen wanneer de verzorgers zich beter bewust waren van de beste praktijken voor mondhygiëne,117-119 dit weerstandsgedrag beter herkenden,109,120 en over meer strategieën beschikten om de perceptie van bedreiging bij patiënten met dementie te reduceren.13,117,121,122 Enkele bijzonder effectieve strategieën voor het reduceren van de perceptie van bedreiging tijdens het uitvoeren van mondhygiënische maatregelen zijn onder andere: glimlachen, afleiden (bijvoorbeeld door de oudere patiënt een tandenborstel te laten vasthouden terwijl de verzorger de mondhygiëne toepast), en het gebruik van beleefde, korte, stapsgewijze instructies.13,121 Als verzorgers deze simpele stappen in de routine voor mondhygiëne opnemen, kan dat de coöperatie van oudere patiënten met dementie aanzienlijk vergroten en de kwaliteit en kwantiteit van mondhygiëne verhogen.13,121

Beheer Cookies