Microbiële interacties tussen parodontale ziekte en dementia

Orale bacteriën en hun bijproducten zijn aangetroffen in hersenweefsel1,2,5,73en verhoogde concentraties serumantistoffen tegen parodontopathogene bacteriën zijn aangetroffen in patiënten met de ziekte van Alzheimer en dementie.20,24,71 Deze bacteriën kunnen in de hersenen terechtkomen via meerdere routes: 1) door bacteriëmieën, waardoor bacteriën in de bloedbaan aanwezig kunnen zijn, terwijl afbraak van de bloed-hersenbarrière voorkomt bij mensen met een hogere leeftijd, chronische infectie en in aanwezigheid van ontstekingen, 2) door directe toegang die tot de hersenen kan worden verkregen via perivasculaire ruimten, en 3) via de zenuwbanen van de nervus olfactorius en/of de nervus trigeminus.83 Naast de bacteriën zelf kunnen bacteriële bijproducten, waaronder virulentiefactoren als lipopolysacharide, kapselmateriaal, proteolytische enzymen en gingipaïnes, de hersenen beïnvloeden en zo bijdragen aan de progressie van dementie.1,2,20,64,84,85 Tot slot kunnen epigenetische veranderingen van het genoom op lokale of verder weg gelegen locaties de genexpressie veranderen en het risico dat die genen met zich meebrengen, beïnvloeden. Er is aangetoond dat bacteriën en hun bijproducten DNA-methylering en histon-acetylering vergroten, wat is gezien bij de ontwikkeling van parodontale ziekte, kanker en andere aandoeningen.86,87

De toestand van de mondhygiëne bij oudere dentate patiënten is ook in verband gebracht met de ontwikkeling van dementie.88 Via mondhygiënische interventies kan een verandering van het orale microbioom worden bereikt. Hierdoor kunnen vervolgens serumniveaus van micro-organismen worden gewijzigd en kan een mogelijke route waarlangs bacteriën en hun bijproducten de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, worden aangepast.1,2,89 Een verbeterde mondhygiëne wordt in verband gebracht met een afname in gebitsaandoeningen in deze populaties90,91 Dit wordt ook gesuggereerd als interventie voor het reduceren van directe en indirecte invloeden van orale bacteriën en hun bijproducten op de hersenen, en van de potentiële invloed van deze bacteriën en hun bijproducten op de cognitieve achteruitgang.92

Beheer Cookies