Learning Objectives

Na afronding van deze cursus moet de tandheelkundig beroepsbeoefenaar het volgende kunnen:

  • De huidige wetenschappelijke literatuur over de prevalentie, etiologie en stadia van dementie begrijpen.
  • Het verband tussen parodontale ziekten en orale bacteriën enerzijds en dementie en de ziekte van Alzheimer anderzijds herkennen en met patiënten bespreken.
  • Strategieën ontwikkelen en implementeren voor communicatie met en levering van mondhygiëne en gebitsverzorging aan patiënten die aan dementie lijden.
  • De risicofactoren en mondhygiëne van patiënten evalueren om effectieve interventie- en behandelmethoden te ontwikkelen voor het reduceren van het percentage cariës en parodontale ziekten.
  • Het nut van niet-chirurgische cariësbehandeling (bijvoorbeeld topische fluoride, zilverdiaminefluoride enzovoort) bij patiënten met matig ernstige tot gevorderde dementie begrijpen.
  • Instructies geven aan de belangrijkste zorgverleners voor patiënten met matig ernstige tot gevorderde dementie om het naleven van het regime voor mondverzorging thuis te verbeteren en weerstandsgedrag tegen verzorging te verminderen.
Beheer Cookies