Inleiding

In dwarsdoorsnedeonderzoeken is een verminderde cognitieve functie in verband gebracht met verslechterende parameters van mondgezondheid, waaronder cariëspercentages en parodontale klinische parameters.15-17 Epidemiologische onderzoeken hebben ook aangetoond dat personen met toegenomen systemische ontstekingen, waaronder verhoogde pro-inflammatoire markers en cardiovasculaire aandoeningen, een hoger risico lopen op het ontwikkelen van dementie en een snellere progressie van dementiesymptomen in de loop van de tijd.18-20 Parodontale ziekten worden geïnitieerd door een bacteriële biofilm, die een ontstekingsrespons induceert. Deze veroorzaakt een toename van zowel lokale als systemische pro-inflammatoire markers en resulteert in parodontale pocketvorming, alveolaire botresorptie en, uiteindelijk, tandverlies.21,22 Zowel de verhoogde ontstekingstoestand als orale bacteriën en hun bijproducten die in verband worden gebracht met parodontitis, zijn gekoppeld aan dementie.1,2,23-25 Daarbij moeten patiënten met dementie en hun verzorgers het uitvoeren van preventieve mondhygiënemaatregelen regelen, wat steeds moeilijker kan zijn naarmate de ernst van de dementie toeneemt.26,27 Vanwege het aantal personen dat getroffen wordt door zowel parodontale ziekte28 als dementie,8 en de progressieve aard van beide aandoeningen is het van het grootste belang dat de tandheelkundig beroepsbeoefenaar de interactie tussen parodontale ziekte en dementie, en behandelstrategieën voor de bevordering van een optimale mondgezondheid bij patiënten met dementie, begrijpt.

Beheer Cookies