Epidemiologie en pathogenese van parodontale ziekte

Parodontitis is een chronische aandoening van het harde en zachte weefsel dat de gebitselementen ondersteunt, veroorzaakt door bacteriële plaque. Deze aandoening resulteert in progressieve destructie van het parodontale ligament en alveolaire bot.45,44 De aandoening schrijdt doorgaans op een langzame tot matige snelheid voort, maar perioden van versneld aanhechtingsverlies kunnen in verband worden gebracht met lokale en/of systemische factoren.47-49 De ernst van de aandoening wordt geclassificeerd als licht (1-2 mm), matig ernstig (3-4 mm) of ernstig (≥ 5 mm) op basis van de hoeveelheid klinisch aanhechtingsverlies.50,51 De prevalentie van parodontitis is geschat op maximaal 47% van de volwassenen in de V.S. ouder dan 30 jaar, of 64,7 miljoen personen.52-54 Van die personen vertoonde 8,7% lichte ziekte, liet 30,0% matig ernstige ziekte zien en had 8,5% ernstige chronische parodontitis (afbeelding 1).53,54 Risico-indicatoren voor parodontitis zijn onder andere het mannelijke geslacht, Latijns-Amerikaanse afkomst, het roken van sigaretten, niet of slecht gecontroleerde diabetes mellitus en een lagere sociaal-economische status.55 De prevalentie van parodontitis voor personen in het laagste kwintiel van sociaal-economische status is tweemaal zo hoog als van personen op de hoogste niveaus van sociaal-economische status.55

Afbeelding 1. Prevalentie van parodontale ziekte bij volwassenen ouder dan 30 jaar in de Verenigde Staten.132
Afbeelding 1 is een kaart van de Verenigde Staten met proporties van tandvleesaandoeningen

De ziekteprogressie van parodontitis is gecategoriseerd in subpopulaties die snelle progressie (10-15% van de ziektegevallen), matig snelle progressie (80% van de ziektegevallen) en lichte/geen progressie (5-10% van de ziektegevallen) laten zien.54,56,57 De prevalentieverdeling van de ernst en ziekteprogressie van parodontale ziekte bij behandelde en onbehandelde populaties58 wijst erop dat gastheerfactoren de grootste rol kunnen spelen in de ziekteprogressie na initiatie door bacteriën.59-63

Beheer Cookies