Epidemiologie en classificatie van dementie

Dementie is geen natuurlijke consequentie van ouder worden of zelfs extreme vergeetachtigheid. Het is een over het algemeen progressief chronisch syndroom waarbij patiënten een verslechtering in geheugen, denken, gedrag en het vermogen om alledaagse handelingen te verrichten, ervaren.29 Dementie wordt in de International Classification of Disease versie 10 (ICD-10) beschreven als:

Een syndroom ten gevolge van een aandoening van de hersenen, meestal van chronische of progressieve aard, waarbij meerdere hogere corticale functies verstoord zijn, waaronder het geheugen, het denken, de oriëntatie, het begrip, het rekenen, het leervermogen, de taal en het oordeelsvermogen. Het bewustzijn is niet vertroebeld. De verminderde cognitieve functies gaan vaak gepaard met en worden soms voorafgegaan door een vermindering van emotionele controle, sociaal gedrag of motivatie. Dit syndroom treedt op bij de ziekte van Alzheimer, cerebrovasculaire ziekte, en bij andere aandoeningen die de hersenen primair of secundair aantasten.30

Wereldwijd krijgen bijna 10 miljoen mensen jaarlijks voor het eerst de diagnose dementie en dat aantal zal naar verwachting toenemen met een stijgende levensverwachting.29 De economische kosten in de Verenigde Staten die verbonden zijn aan dementie, bedroegen in 2015 ongeveer $818 miljard.29

Beheer Cookies