Bijkomende therapieën om de mondgezondheid bij patiënten met dementie te verbeteren

De incidentie van cariës neemt toe bij oudere volwassenen, en wortelcariës vormt een speciaal probleem vanwege gingivarecessie, xerostomie en slechte plaqueverwijdering.91,123 Deze problemen zijn zeer duidelijk bij patiënten met dementie die niet in staat zijn zelf hun gebit te verzorgen, soms meerdere geneesmiddelen gebruiken die xerostomie kunnen veroorzaken, en mogelijk geen cariësbehandeling kunnen krijgen op een tandartspraktijk.123,124 Zilverdiaminefluoride (ZDF) is een alkalische topische oplossing die fluoride en zilver bevat, die door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) is goedgekeurd voor zowel het tot stilstand brengen van cariës als het ongevoelig maken van de wortels.125,126 ZDF is effectief in het tot stilstand brengen van cariës door remineralisatie en remming van collagenasen en cysteïnekathepsinen.127 Jaarlijks aanbrengen van ZDF op de blootliggende worteloppervlakken bleek effectief te zijn in het reduceren van de cariësprogressie in vergelijking tot fluoridevernis en placebo; er worden zelden klachten gerapporteerd over het ontstaan van donkere vlekken bij ZDF.128 Gezien de lage kosten van ZDF, het feit dat het niet vaak hoeft te worden aangebracht, de relatieve niet-invasiviteit van de behandeling, en de eenvoud van de therapie zou aanbrengen van ZDF moeten worden beschouwd als preventieve maatregel ter bevordering van de mondgezondheid bij oudere volwassenen met dementie.

Vele patiënten met dementie hebben zorg nodig voor hun algemene dagelijkse handelingen, waaronder mondhygiëne.108 Coördinatie van zorg tussen mondzorgverleners, verpleegkundig personeel en verzorgende familieleden is cruciaal om een optimale mondgezondheid voor die patiënten te garanderen. Wanneer die personen begrijpen welke rol orale bacteriën en hun bijproducten kunnen spelen in de ontwikkeling en progressie van dementie, kunnen zij de patiënten betere zorg geven. Verder zijn het toepassen van mechanismen voor het terugdringen van weerstandsgedrag tegen verzorging tijdens het leveren van mondhygiëne én coördinatie van preventieve tandheelkundige zorg binnen de omgeving van het verpleeghuis integrale onderdelen van het behoud van de orale en algehele gezondheid van patiënten.

Beheer Cookies