Verbanden met de mondgezondheid

RA wordt gedefinieerd als een chronische ziekte, die verband houdt met inflammatoire factoren en die aanleiding geeft tot de vernietiging van bind- en botweefsel.29 Deze goed gedefinieerde kenmerken zijn ook kenmerkend voor parodontale aandoeningen. Bij elke aandoening lijkt de aanwezigheid van ontsteking de factor te zijn om ziekte te onderscheiden van gezondheid. Talrijke onderzoeksstudies hebben gesuggereerd dat er verbanden zouden kunnen bestaan tussen RA en parodontale aandoeningen.44 Bij beide aandoeningen is er sprake van een disfunctioneel immuunsysteem, genetische risicofactoren en inflammatoire mediatoren die een persoon vatbaar maken voor de aandoening. Dit suggereert dat een verband tussen beide aandoeningen waarschijnlijk is.45 Chronische ontsteking wordt beschouwd als een gemeenschappelijke link die evenzo geldt voor systemische manifestaties en risicofactoren voor uiteenlopende medische aandoeningen.4 In onderzoeksstudies wordt nog steeds gezocht naar gemeenschappelijke factoren en het verband tussen RA en parodontale aandoeningen. Een recente, in het Journal of Clinical Periodontology gepubliceerde studie, toonde aan dat RA-patiënten bijna acht keer meer kans hadden op parodontale aandoeningen dan de subjecten zonder RA.46 Een studie die in 2005 uitgevoerd werd door Al-Shammari en collega’s47 bracht aan het licht dat tandverlies door parodontitis en risicofactoren voor ernstige parodontale aandoeningen RA deelden als belangrijkste risicofactor voor door parodontale aandoening geïnduceerd tandverlies. Los van andere risicofactoren, is het mechanisme waarmee RA aanleiding geeft tot het verhoogde risico, nog steeds onbekend. Een vroege herkenning van risicofactoren en geschikte behandelingsprotocollen zijn essentieel in het management van om het even welke ziekte.

Beheer Cookies