Verbanden met de mondgezondheid

De mogelijkheid dat een actieve parodontale ontsteking de algemene gezondheid aantast en onder meer kan leiden tot cardiovasculaire ziekten en beroertes, was de aanzet voor verder onderzoek naar de verbanden tussen mondgezondheid en systeemziekten. In een speciaal rapport, gepubliceerd in Scientific American en een bijlage bij de Journal of the American Dental Association wordt melding gemaakt van mogelijke verbanden tussen mondinfecties en systeemziekten. Het oorzakelijk verband tussen beide is echter nog niet volledig opgehelderd. Deze mogelijke verbanden bieden ongeëvenaarde mogelijkheden voor tandheelkundigen om samen te werken met artsen in de aanpak van systeemziekten.

Recent zijn verbanden aangetoond tussen hyperlipidemie, hyperglykemie en parodontale ziekten enerzijds en CVZ en beroertes anderzijds.22,23 Patiënten die vatbaar zijn voor hartziekten bleken in recente studies ook vatbaar te zijn voor parodontale aandoeningen.24 Onderzoekers suggereren dat specifieke bacteriële ontstekingsreacties CVZ’s en CVA’s uitlokken. Op basis van een recente meta-analyse zou het verband tussen parodontale aandoeningen en CVZ’s sterker zijn voor beroerte dan voor kransslagaderaandoeningen.25

Alhoewel de precieze verbanden tussen en de oorzakelijke factoren van CVZ, beroerte en parodontale aandoeningen nog steeds worden onderzocht, zijn problemen in de mond geassocieerd met het gebruik van geneesmiddelen, goed gedocumenteerd.26 Verschillende rapporten in medische en tandheelkundige tijdschriften hebben een verband aangetoond tussen parodontale aandoeningen en systemische aandoeningen. Daarom is er ook een belangrijke rol voor tandheelkundigen in de evaluatie van de risico’s bij patiënten met ontstekingsverschijnselen, in de herkenning van veel voorkomende bijwerkingen van medicatie in de mond en de voorlichting van patiënten over de voordelen van zelfzorgschema’s die de mondgezondheid verbeteren. Daarom is het de taak van tandheelkundigen om mondgezondheid te beschouwen als een essentieel onderdeel van de algemene gezondheid. Omdat jaarlijks naar schatting 16 miljoen mensen een beroerte krijgen, kan de herkenning en behandeling van gingivale en inflammatoire parodontale aandoeningen mogelijk het risico op systemische aandoeningen verder beperken.

Beheer Cookies