Test Preview

 1. De recentste en meest gebruikte categorieën van antidepressiva zijn:
 1. In 2006 werden drie SSRI’s geregistreerd als de meest voorgeschreven geneesmiddelen die in de VS worden gebruikt voor de behandeling van depressie. Het waren:
 1. De enige oorzaak voor depressie die bij vrouwen is aangetoond, is:
 1. De volgende categorieën van geneesmiddelen worden gebruikt om reumatoïde artritis te behandelen, behalve één. Wat is de uitzondering? 
 1. Beroerte en hartaanval delen vergelijkbare risicofactoren, behalve één. Wat is de UITZONDERING?
 1. Op basis van immunologische tests kan bij de meeste patiënten een specifieke antistof worden geïdentificeerd, die de aanwezigheid van reumatoïde artritis in het lichaam volledig bevestigt.
 1. Talrijke factoren (hormonale, genetische en omgevingsfactoren) zijn naar voor geschoven als risicofactoren, die het immuunsysteem van het lichaam aanzetten om meerdere gewrichten aan te vallen en het risico op reumatoïde artritis van een persoon te verhogen.
 1. Volgens de American Heart Association moeten vrouwen een totale cholesterol onder 200 mg/dl handhaven, HDL-concentraties boven 50 mg/dl en LDL-concentraties en triglyceridenwaarden van:
 1. Het Office of Women’s Health in de Centra voor Ziektecontrole en -preventie identificeert beroerte als de op één na belangrijkste oorzaak van overlijden bij Amerikaanse vrouwen, na overlijden door kanker.
 1. Al de volgende zaken zijn wijzigbare risicofactoren voor beroerte behalve één, welke?
 1. Het American College of Rheumatology gebruikt de volgende criteria voor de classificatie van reumatoïde artritis, behalve één, WELK?
 1. Om de effecten van een beroerte te begrijpen, is het belangrijk om eerst te weten waar in de hersenen de schade aangericht is.
 1. Al de volgende uitspraken zijn juist, BEHALVE:
 1. Het werkzame bestanddeel in een alcoholvrije, vrij verkrijgbare chemotherapeutische spoeling voor de behandeling van door plak geïnduceerde gingivitis is:
 1. De behandeling van reumatoïde artritis impliceert een reeks complexe geneesmiddelen, fysiotherapie en chirurgie om gewrichtsmisvormingen te corrigeren.
Beheer Cookies