Statistieken

Beroerte is uitgegroeid tot een wereldwijd gezondheidsprobleem bij vrouwen. Traditioneel werd het beschouwd als een mannenziekte. Maar de realiteit is dat beroertes en hartziekten de oorzaak zijn van 8,6 miljoen doden per jaar en de derde dodelijkste ziekte bij vrouwen wereldwijd. Een onthutsende drie miljoen vrouwen overlijdt jaarlijks als gevolg van een beroerte en 2,2 miljoen als gevolg van een hypertensie in combinatie met een vorm van inflammatoire hartziekte. Vrouwen uit landen met een laag tot gemiddeld inkomen lopen echter een hoger risico op invaliditeit als gevolg van een beroerte dan mannen en bovendien een hoger risico op overlijden als gevolg van een cardiovasculaire ziekte (CVZ).5 Het Amerikaanse Office of Women’s Health in de centra voor ziektecontrole en -preventie identificeert beroerte als de derde doodsoorzaak bij Amerikaanse vrouwen en een belangrijke oorzaak van invaliditeit. Beroerte is geassocieerd met meer dan 137.000 doden per jaar; dat is één op de 18 mensen en betekent dat om de vier minuten één persoon overlijdt als gevolg van een beroerte.6 Nog steeds wordt aangenomen dat kanker een grotere bedreiging is voor vrouwen. Hartziekten zijn echter dodelijker: het is de eerste doodsoorzaak bij vrouwen en dus veel dodelijker dan alle soorten kanker samen. Slechts één op de vijf vrouwen weet dat hartziekten en beroertes de grootste bedreiging voor hun gezondheid zijn.7 Kennis van de risicofactoren, preventie en behandeling van beroerte is dus ontzettend belangrijk.

Beroerte heeft verschillende beïnvloedbare risicofactoren en kan dus voorkomen worden. Toch krijgen jaarlijks 795.000 Amerikanen een eerste of terugkerende beroerte.7 Volgens schattingen krijgen 55.000 meer Amerikaanse vrouwen dan mannen een beroerte en volgens rapporten zal één op de vijf vrouwen in haar leven een beroerte krijgen. In Amerikaanse statistieken van beroertes bij vrouwen wordt melding gemaakt van 77.109 doden op één jaar versus 52.367 doden bij mannen als gevolg van beroertes.8 Oorzakelijke factoren die doorgaans worden vermeld wanneer vrouwen een beroerte krijgen in vergelijking met mannen, zijn een gevorderde leeftijd en een slechtere gezondheid.8 Afro-Amerikaanse vrouwen hebben gemiddeld hogere bloeddrukwaarden dan blanke vrouwen en lopen een 1,5 keer hoger risico op een beroerte. Ze lopen ook 1,3 keer meer kans om te overlijden aan een beroerte dan blanke vrouwen.8 De American Heart Association rapporteert dat 3-4% van alle personen die een eerste beroerte overleefd hebben, een hoger risico loopt op een tweede beroerte en dat vrouwen meer kans hebben op een slechtere afloop dan mannen.6

Beroertes worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van lange termijn invaliditeit in Amerika, en de oorzaak van dementie bij 25% van de patiënten die een beroerte overleven.9 De meeste vrouwen die een beroerte overleven zijn 65+,10 en gezien hun hogere levensverwachting is de kans groter dat er van deze overlevenden meer vrouwen alleen zullen leven dan mannen. De hospitalisatie van een vrouw zal bijgevolg langer duren dan die van een man. Vrouwen zullen ook minder gemakkelijk naar huis of een revalidatiecentrum gaan. Ze worden vaker overgebracht naar zorginstellingen voor chronische zieken,11 wat uiteindelijk hun levenskwaliteit en toekomstige onafhankelijkheid aantast. Zowel in ontwikkelings- als in ontwikkelde landen is beroerte één van de vijf belangrijkste oorzaken van invaliditeit geworden.12 Na een beroerte zijn vijf miljoen mensen blijvend invalide.13

Wereldwijd is beroerte in de leeftijdscategorie 60+ de op CVZ na de belangrijkste doodsoorzaak, en de vijfde belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdscategorie 15-59 (Figuur 2).13 Zonder wereldwijde interventies zullen we tegen 2030 naar schatting 7-8 miljoen doden per jaar tellen als gevolg van 23 miljoen beroertes.13 De incidentie van beroerte nam af in veel ontwikkelde landen. Maar het werkelijke aantal zal toenemen als gevolg van een verouderende bevolking. Volgens wereldwijde schattingen zal beroerte bij deze verouderende bevolking de op één na belangrijkste doodsoorzaak worden, na hartziekten als gevolg van falende bloedvoorziening (ischemische hartziekten).12

Figuur 2. Feiten over beroerte wereldwijd.
  • Het aantal beroertes zal naar verwachting toenemen in Zuid-Amerika en Azië. In China krijgen jaarlijks 1,3 miljoen mensen een beroerte en 75% ervan lijdt aan een variabele graad van invaliditeit.5
  • Volgens rapporten was beroerte de derde belangrijkste doodsoorzaak bij Canadezen. Op jaarbasis overlijden 14.000 Canadezen aan een beroerte, en wel meer vrouwen dan mannen.14
  • Meer dan 240.000 ziekenhuisbezoeken per jaar werden toegeschreven aan een beroerte.15
  • Naar schatting 1,3 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk kregen en overleefden een beroerte en waren jonger dan 75.15
  • De mortaliteitscijfers door beroerte zullen de komende twintig jaar naar schatting verdriedubbelen in het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en het sub-Sahara gedeelte van Afrika.5 Zeventachtig procent van de wereldwijde mortaliteit als gevolg van beroerte wordt immers vertegenwoordigd door landen met een laag tot gemiddeld inkomen.
Beheer Cookies