Soorten depressieve stoornissen

Er bestaan veel classificaties voor depressie. Belangrijke depressieve stoornissen en stemmingsstoornissen worden het vaakst geïdentificeerd.48

  • Belangrijke depressieve stoornissen zijn ook gekend als majeure depressie. Het geheel van symptomen heeft een impact op het vermogen van iemand om te functioneren, te werken en van het leven te genieten. Dit soort depressie wordt een echte handicap. Het kan in een leven één of meerdere keren voorkomen.48
  • Stemmingsstoornissen zijn stoornissen die twee jaar of langer duren, het normale functioneren verstoren maar niet leiden tot volledige invaliditeit. Vaak komen over een leven meerdere episodes met majeure depressie voor.48

Andere vormen van depressie worden als volgt ingedeeld:

  • Postnatale depressie kan gediagnosticeerd worden één maand nadat de vrouw bevallen is.48 Altshuler en collega’s62 rapporteren dat 10-15% van de vrouwen na de bevalling een dergelijke depressieve episode doormaakt.
  • Een psychotische depressie is een vorm van psychose; waanideeën en hallucinaties gaan doorgaans samen met een ernstige depressie.48
  • Seasonal affective disorder (SAD, een stoornis die zich ontwikkelt onder invloed van de wisseling van de seizoenen, ook wel winterdepressie genoemd) kan gekenmerkt worden door een depressie die zich ontwikkelt tijdens de winter. Vaak wordt lichttherapie gebruikt in combinatie met antidepressiva en psychotherapie om de symptomen van SAD te verminderen.63
  • Bipolaire stoornissen zijn ook gekend als manisch-depressieve stoornissen en komen niet zo vaak voor als majeure depressieve stoornissen. Ze worden gekenmerkt door stemmingsschommelingen met extreme hoogtes (manie) en extreme laagtes (depressie).48
Beheer Cookies