Risicofactoren

Gelijktijdige aanwezigheid van ziekten en andere aandoeningen

Jammer genoeg kan depressie verkeerd gediagnosticeerd, onderbehandeld, misbegrepen en door medische complexiteiten overschaduwd worden. Vooral bij vrouwen gaat depressie vaak samen met andere aandoeningen. Deze kunnen voorafgaan aan of volgen op de depressie, of zelfs geïdentificeerd worden als de oorzaak of het gevolg van de depressie.48 Depressie gaat vaak samen met medische aandoeningen als beroerte, hartziekte, diabetes, kanker, hiv/aids, de ziekte van Parkinson en multipele sclerose, die de symptomen van de ziekte vaak verergeren.50 Studies hebben uitgewezen dat bij mensen die lijden aan depressie in combinatie met ernstige medische aandoeningen de symptomen van elke ziekte erger worden.51 De aanpassing aan medische aandoeningen wordt een grotere uitdaging voor mensen die een depressie hebben. Een adequate behandeling voor depressie en de gelijktijdig aanwezige medische aandoening(en) kan de belasting van elk van die aandoeningen verlichten.51

Depressie wordt vaak gediagnosticeerd bij vrouwen met eetstoornissen, bulimia nervosa en anorexia nervosa. Posttraumatische stress-stoornissen (PTSD), paniekstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen (OCD) en angststoornissen gaan vaak samen met depressie.52 Vrouwen zijn gevoeliger voor depressie nadat ze een PTSD hebben gehad en Kessler et al.53 rapporteerden dat meer vrouwen dan mannen deze tegelijk aanwezige stoornissen vertonen.

Beheer Cookies