Overzicht

In dit tweede deel van deze cursus overlopen we het wereldwijde voorkomen, de trends en risicofactoren die werden geïdentificeerd voor drie medische aandoeningen die de gezondheid van ouder wordende vrouwen kunnen aantasten: beroerte, reumatoïde artritis en depressie. Een aantal aandoeningen komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen, en vereisen dus een verschillende aanpak en behandelingsprotocollen. Sommige medische aandoeningen kunnen andere symptomen veroorzaken bij vrouwen en manifesteren zich anders bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen lopen vaak een hoger risico op specifieke aandoeningen en zijn zich daar gewoon niet bewust van.

Kennis van de symptomen en risicofactoren van een aandoening en van de preventiemogelijkheden kunnen de tandheelkundige helpen om betere zorgen te verlenen. Omdat de medische behoeften van vrouwen,vooral als volwassene, constant veranderen, moet de tandheelkundige goed geïnformeerd zijn over zowel mogelijke preventieve zorgen, behandelingsstrategieën en -mogelijkheden die geneesmiddelen en andere hulpmiddelen kunnen bieden.

Beheer Cookies