Leerdoelstellingen

Na afloop van deze cursus zou de tandheelkundige in staat moeten zijn om:

  • Drie wereldwijd waargenomen gezondheidsproblemen bij vrouwen te identificeren
  • Het voorkomen, de risicofactoren, de courante behandelings- en preventiestrategieën en de verbanden met de mondgezondheid voor elke ziekte te bespreken.
  • Strategieën voor thuiszorg te beschrijven om de mondhygiëne te verbeteren van patiënten met deze ziekten.
Cookie Consent