Globale trends en statistieken

RA kan zowel aanleiding geven tot klinische manifestaties, als ook helemaal niet, de duur van de ziekte is onvoorspelbaar en de aandoening is ongeneeslijk. Naar schatting 1,3 miljoen Amerikanen lijdt aan RA. Het komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen,30en het voorkomen en incidentie ervan stijgen met de leeftijd. De aandoening begint na 40-jarige leeftijd en piekt rond 70-jarige leeftijd, om daarna af te nemen.30 Qua voorkomen worden er weinig gevallen gemeld in ontwikkelingslanden en zijn er geen gevallen gerapporteerd in Zuid-Afrika.31 Bij in Amerika geboren bevolkingsgroepen komt RA voor bij 5-6%; lagere cijfers worden vastgesteld in de Caraïben.32 Een prevalentiestudie bij blanke Europeanen bracht vergelijkbare cijfers aan het licht als bij Zuid-Afrikaanse zwarten in de steden. Lagere cijfers werden vastgesteld bij Zuid-Afrikaanse zwarten op het platteland.32 Voor de meeste landen was het moeilijk om incidentie- en prevalentiestudies naar RA uit te voeren als gevolg van de beperkte data over gezondheid en de noodzakelijke grootte van de steekproef.31

In sommige landen, zoals Zweden en Finland, verzamelen onderzoekers gegevens gebaseerd op medicatie en diagnostische criteria komende van gemeenschapsenquêtes. In het Verenigd Koninkrijk verzamelt een netwerk van artsen data over de redenen van medische consultaties; sommige diagnoses zouden echter vertekend kunnen zijn.31 De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ontwikkelde samen met de International League of Associations for Rheumatology (ILAR) gemeenschapsstudies om het voorkomen en risicofactoren te bepalen en om gezondheidszorgbeoefenaars voor te lichten over mogelijke preventie en behandeling gebaseerd op de symptomen en klachten van patiënten met RA.31 Er zijn resultaten van over meer dan twee decennia beschikbaar voor Thailand, Pakistan, China, India, Koeweit, Brazilië, Vietnam, Mexico, Chili, Australische Aboriginals en Australische blanken, en bijkomende studies zijn daar nog aan de gang.31 Het voorkomen van RA varieerde in de geïndustrialiseerde landen tussen 0,3 en 1%, met een globale 0,8% voor volwassenen ouder dan 15. Volgens sommige studies liggen de prevalentiecijfers lager in bepaalde ontwikkelingslanden. Andere studies brachten cijfers aan het licht die vergelijkbaar zijn met die in de ontwikkelde landen. Wereldwijd gaan de demografische trends in de richting van een verouderende bevolking. In Noord-Amerika en Europa wordt daarom e komende 10 jaar een toename van RA verwacht, hoewel dat nog moet bevestigd worden in prospectieve studies.31

Beheer Cookies