Demografische Trends

In 1900 vertegenwoordigden personen ouder dan 65 ongeveer 4% van de Amerikaanse bevolking, dat is minder dan één op vijfentwintig. Vandaag - meer dan 100 jaar later - is het aandeel van deze bevolkingscategorie toegenomen tot bijna 35 miljoen of net geen 13% van de Amerikaanse bevolking. Tegen 2030, wanneer de babyboomgeneratie de seniorstatus bereikt heeft, zullen meer dan 70 miljoen Amerikanen 65 of ouder zijn en 19%-20% van de totale bevolking uitmaken (Figuur 1).1 Wereldwijd worden vergelijkbare demografische trends vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) rapporteerde dat vrouwen langer leven dan mannen en dat in de leeftijdscategorie 60+, 54% een vrouw is. Dit aandeel zal stijgen tot 60% wanneer vrouwen de leeftijd van 75+ jaar bereiken en zelfs tot 70% tegen de tijd dat ze 90+ zijn.2 Tegen 2025 zal de levensverwachting naar schatting 73 jaar bedragen.3Het is aangetoond dat vrouwen gemiddeld zes jaar langer leven dan mannen in de ontwikkelde landen en slechts drie jaar langer in landen met een laag inkomen. Volgens rapporten zou het aantal 65-plussers tegen 2025 wereldwijd stijgen van 390 miljoen tot 800 miljoen. Verwacht wordt dat geen enkel land dan nog een levensverwachting van minder dan 50 jaar zal rapporteren. Meer dan 50 miljoen mensen leven nu echter in landen met een levensverwachting van minder dan 45 jaar.3

Figuur 1. Percentage van de Amerikaanse bevolking ‘ouder dan 65’ versus ‘tot en met 65’.’
fig01

Deze demografische trends geven aan dat vrouwen meestal langer leven. Maar een langer leven garandeert geen gezonder en ziektevrij leven. Het feit dat vrouwen langer leven, garandeert niet dat ze een goede levenskwaliteit hebben. De kans dat vrouwen lijden aan chronische ziekten neemt toe met de leeftijd,4 en recente studies waarin de parodontale gezondheid wordt gelinkt aan de progressie van systeemziekten tonen aan dat we nog meer inzicht moeten verwerven in de complexe verouderingsprocessen van vrouwen. Het aantal ouder wordende vrouwen neemt wereldwijd toe. Tandheelkundigen staan dus voor grote uitdagingen en opportuniteiten op het vlak van de herkenning van geslachtsspecifieke gezondheidsproblemen, die uiteindelijk ook een impact hebben op het algemene welzijn van hun patiënten.

In deze cursus focussen we op drie courante aandoeningen waarmee vrouwen kunnen worden geconfronteerd naarmate ze ouder worden: beroerte, reumatoïde artritis en depressie. Verder bespreken we risicofactoren en op onderzoek gebaseerde strategieën voor behandelingsprotocollen en preventie. Tot slot bespreken we de behandelingsrichtlijnen op het vlak van mondgezondheid, en producten voor thuiszorg die speciaal werden ontwikkeld om de mondgezondheid te bevorderen.

Beheer Cookies