De aandoening

Depressie komt voor bij mannen en vrouwen van alle leeftijden. Een depressie kan een serieuze handicap zijn, de dagelijkse activiteiten verstoren, het normale functioneren beperken en mogelijks tot zelfmoord leiden. Wereldwijd lijden naar schatting 340 tot 360 miljoen mensen aan belangrijke depressieve stoornissen, van wie 18 miljoen in de Verenigde Staten.48 Volgens het National Institute of Mental Health (NIMH) worden in Amerika jaarlijks 12 miljoen vrouwen getroffen door depressieve stoornissen.48 Naar schatting één op de 33 kinderen en één op de acht adolescenten krijgen de diagnose depressieve stoornis en hoogstwaarschijnlijk blijven nog veel gevallen onopgemerkt.48 Studies hebben aangetoond dat depressie twee keer zo vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen en dat 25% van alle vrouwen ooit in haar leven een majeure depressie zal krijgen.48

Er bestaat niet één oorzaak van depressie. Studies suggereren wel dat er waarschijnlijk combinaties van factoren bestaan. Omdat de diagnose vaker bij vrouwen dan bij mannen gesteld wordt, wordt momenteel onderzoek gedaan naar factoren die geassocieerd zouden kunnen zijn met een verhoogd risico op depressie bij vrouwen. Sociale, genetische, hormonale, biologische en chemische factoren uniek voor vrouwen worden onderzocht op hun mogelijk verband met depressie.48

Depressieve aandoeningen worden beschouwd als aandoeningen van de hersenen. Beeldvorming op basis van magnetische resonantie (MRI) heeft aangetoond dat de hersenstof bij personen met een depressie er anders uitziet dan bij diegene die geen depressie gehad hebben.48 De neurotransmitters, de chemische stoffen die gebruikt worden voor de communicatie tussen hersencellen, lijken verstoord te zijn en stoffen die de stemming en de eetlust regelen, lijken slecht te werken in de hersenen van depressieve patiënten.48

Depressieve episodes kunnen verschillende maanden tot een jaar duren, afhankelijk of de patient ondersteund wordt door de familie en kan behandeld worden. Er werd ook aangetoond dat een depressie volgende depressieve episodes beïnvloedt. Terugkerende episodes kunnen variëren bij vrouwen en tussen twee depressies kunnen eventueel jaren verstrijken. Naarmate vrouwen ouder worden, heeft de frequentie van de episodes echter de neiging om toe te nemen.49 Studies hebben uitgewezen dat minstens 60% van de personen die een eerste depressieve episode doormaken, meestal een tweede depressie ontwikkelen. Patiënten die al twee depressieve episodes hebben doorgemaakt, hebben 70% kans om nog een derde depressie te krijgen.49 Vijf tot tien procent van de patiënten met één depressieve episode zal manische stoornissen ontwikkelen, waarbij de initiële diagnose dan verandert in een bipolaire stoornis.49

Bij sommige personen kunnen depressieve stoornissen al beginnen vanaf 15-jarige leeftijd. Een depressie op jonge leeftijd is geassocieerd met een familiale voorgeschiedenis van stemmingsstoornissen. Een depressie op jonge leeftijd bij vrouwen is geassocieerd met een laag zelfbeeld en slechte schoolresultaten.48 Dit soort depressiepatronen wordt beschouwd als progressief en zijn een levenslange uitdaging.49

Gegevens van remissiestudies één jaar na diagnose brachten aan het licht dat slechts 40% van de patiënten gedeeltelijke genezing bereikt. Dertig procent bereikt volledige genezing en 30% was resistent tegen de behandeling. Jammer genoeg zijn er bewijzen dat meer vrouwen dan mannen geen behandeling voor hun depressie zoeken, niettegenstaande vrouwen vooral bij ernstige depressieve stoornissen, verbetering vertonen als ze afdoend behandeld worden.48

Beheer Cookies