Chirurgie en prognose op lange termijn

Orthopedische chirurgie, zoals de vervanging van een gewricht, helpt bij ernstig beschadigde gewrichten. Het vermindert de constante pijn en verbetert de mobiliteit en functie. Reconstructieve handchirurgie wordt gebruikt om vervormde vingers recht te maken en de functie ervan te herstellen.29 Patiënten die al twintig of dertig jaar aan RA lijden en die daardoor zwaar gehandicapt zijn, hebben bijzonder veel baat bij chirurgische ingrepen in combinatie met orale geneesmiddelen. Veranderingen in de levensstijl in combinatie met fysiotherapie kan helpen de last van de invaliditeit te verminderen. In de ontwikkelde landen kan met de juiste en optimaal gebruikte behandeling de invaliditeit van RA verminderd worden met naar schatting nog eens 25%. Onderzoeksstudies hebben uitgewezen dat het gebruik van methotrexaat de mortaliteit mogelijk kan terugdringen.40 Orthopedische chirurgie en orale geneesmiddelen zijn niet altijd beschikbaar in landen met een laag inkomen en therapie met steroïden wordt te gemakkelijk aangeboden en mogelijk ondoordacht gebruikt. Als in deze regio’s medisch advies en medische interventies beschikbaar waren, zou de invaliditeit bij RA kunnen worden verminderd met naar schatting 40%.31

Volgens de National Rheumatoid Arthritis Society in het Verenigd Koninkrijk zijn hogere mortaliteitscijfers geassocieerd met volgende factoren: gevallen van ernstige RA, aantasting van andere organen dan enkel de gewrichten, andere ziektes, ziekenhuisverblijven en uitgebreide schade op röntgenopnames.41 De levensverkortende effecten van RA variëren, maar sommige studies wijzen op een levensverkorting met vijf tot tien jaar.41 In een studie uit 2005 ontdekten onderzoekers van de Mayo Clinic dat RA-patiënten dubbel zoveel risico lopen op cardiovasculaire ziekten;42 los van risicofactoren zoals diabetes, alcoholmisbruik en een hoge body mass index, bloeddruk en cholesterol. Het is nog steeds niet bekend waarom RA aanleiding geeft tot dit verhoogd risico. Een mogelijke bijdragende factor is de aanwezigheid van chronische ontsteking.43 De impact van ontsteking mag niet over het hoofd gezien worden en dat vooral bij de behandeling van patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

Beheer Cookies