Behandelingen

Onderzoeken

Ernstige gevallen van depressieve aandoeningen kunnen behandeld worden en hoe vroeger de behandeling gestart wordt, hoe groter de kans op succes en hoe kleiner de kans op hervallen. De eerste en belangrijkste stap is medische hulp zoeken. Spoedartsen kunnen helpen bij de tijdelijke zorg en de patiënt doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Psychiaters, maatschappelijk assistenten, psychologen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische centra voor ambulante begeleiding, klinieken voor ambulante psychiatrische hulp, privéklinieken, lokale medische en psychiatrische verenigingen kunnen elk hun steentje bijdragen aan de zorg en begeleiding naar een adequate behandeling op basis van de individuele behoeften van de patiënt.48

Een arts consulteren is noodzakelijk om mogelijke schildklieraandoeningen, virale infecties of eerder behandelde medische aandoeningen die depressieve reacties kunnen uitlokken, uit te sluiten. Laboratoriumtests en lichamelijke onderzoeken zijn, in combinatie met psychologische evaluaties, noodzakelijk om de symptomen en hun duur en ernst in kaart te brengen, en om eventueel alcohol- of middelenmisbruik en zelfmoordgedachten op te sporen.48 Zodra de diagnose gesteld is, worden meestal behandelingsmethodes zoals psychotherapie en medicatie opgestart.

Psychotherapie

Bij lichte tot matige depressie is aangetoond dat psychotherapie een succesvolle behandeling is. Dit kan in de vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT) op korte termijn (10-20 weken) en/of interpersoonlijke therapie (IPT) gebaseerd op de individuele behoeften van de patiënt. CGT helpt om het gedrag en de negatieve gedachten die kunnen leiden tot depressie, om te buigen. IPT focust op het werken aan moeilijke relaties die eventuele depressieve symptomen uitlokken.48 Alternatieve therapieën streven naar het bereiken van een positieve toestand van welzijn, en leggen de nadruk op gezonde voeding, beweging en sociale ondersteuningsgroepen. Het vermijden van drugs, sigaretten en alcohol wordt sterk aangemoedigd.48 Studies hebben uitgewezen dat de combinatie van psychotherapie en geneesmiddelen doeltreffend is in de behandeling van oudere volwassenen. Volgens de onderzoeksresultaten hervallen patiënten minder na twee jaar combinatiebehandeling.64

Beheer Cookies