Leerdoelstellingen

Na afloop van deze cursus zou de tandheelkundige in staat moeten zijn om:

  • Koolhydraten, eiwitten, vetten te classificeren en een beschrijving te geven van de rol die ze spelen in de mondholte.
  • De functie van vitaminen, mineralen en antioxidanten te identificeren en de symptomen van een overmaat of tekort eraan te beschrijven.
  • Specifieke voedingsvereisten tijdens de cyclus van het menselijk leven te herkennen.
  • De zogenaamde “Healthy Eating Plates” te begrijpen.
  • De voedingsrichtlijnen voor patiënten te identificeren.
  • Het verband te herkennen tussen voedingstekorten en orale problemen.
  • De nutritionele aspecten van tandbederf, en de oorzaken en de preventie ervan te beoordelen.
  • De patiënten te begeleiden om het verband tussen zijn of haar voeding en mondgezondheid te verduidelijken en te begrijpen.
  • De basisconcepten voor voedingsadvies toe te passen om patiënten met voedingsproblemen te helpen.
Beheer Cookies